APNR

N0373

Nachname

Ekanem

Vorname

Ndarake Jonah

Geboren

01.10.1943

Biografie

6503254